KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁM ĐỐC

Khóa học giám đốc điều hành chuyên nghiệp
CEO – Giám đốc điều hành

- Khai giảng: 30-07-2018 | 29-08-2018 | 29-09-2018
- Thời lượng: 04 tháng

Khóa học giám đốc kinh doanh chuyên nghiệp
CCO – Giám đốc kinh doanh

- Khai giảng: 29-07-2018 | 15-10-2018
- Thời lượng: 03 tháng

GĐ Marketing chuyên nghiệp
CMO – Giám đốc Marketing
Khai giảng: 08-08-2018
09-12-2018
Thời lượng: 03 tháng
Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp
CHRO – Giám đốc nhân sự
Khai giảng: 10-09-2018
21-11-2018
Thời lượng: 03 tháng
Giám đốc sản xuất chuyên nghiệp
CPO – Giám đốc sản xuất
Khai giảng: 26-09-2018
...
Thời lượng: 03 tháng
Giám đốc tài chính
CFO – Giám đốc tài chính
Khai giảng: 12-09-2018
...
Thời lượng: 03 tháng

KHÓA HỌC DÀNH CHO QUẢN LÝ

Nâng cao năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung

- Khai giảng: 18-08-2018 | 24-09-2018 | 27-10-2018 |16-11-2018
- Thời lượng: 12 buổi

Trưởng phòng kinh doanh chuyên nghiệp

- Khai giảng: 13-10-2018
- Thời lượng: 08 buổi

Đào tạo Giảng viên nội bộ
Đào tạo Giảng viên nội bộ

- Khai giảng: 17-11-2018
- Thời lượng: 08 buổi

Card image cap
Quản đốc Sản xuất chuyên nghiệp

- Khai giảng: 04-08-2018 | 10-11-2018
- Thời lượng: 08 buổi

Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân
Khoa học phong thủy dành cho Doanh Nhân

- Khai giảng: 09-11-2018 | 12-10-2018 | 09-11-2018
- Thời lượng: 06 buổi

Phong thủy chuyên sâu trở thành chuyên gia

- Khai giảng: 15-09-2018
- Thời lượng: 10 tháng

HOTLINE: 0932 078 708

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà Rivera Park Sài Gòn, Số 7/28 Đường Thành Thái, P.14, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 0932 078 708

LIÊN HỆ TƯ VẤN